Riko group
 
Riko
 
Riko hiše
 
Starck with Riko
 
Škrabčeva domačija
15. 4. 2016
Odprli objekt za sušenje blata na CČN Novo mesto

V Novem mestu smo odprli objekt za sušenje blata na CČN Novo mesto. Projekt, kjer je podjetje Riko d.o.o. nastopalo kot vodilni partner v konzorciju skupaj s podjetjem HUBER GmbH iz Nemčije, je bil zaključen mesec in pol pred pogodbenim rokom.

 Podjetje Riko je bilo skupaj s svojim partnerjem podjetjem HUBER GmbH izbrano na javnem razpisu za izvajalca projekta  »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke – hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna naprava v Novem mestu – dopolnitev obdelava blata«, kjer je bilo odgovorno za kogeneracijo (proizvodnjo elektrike in toplote) ter izgradnjo stavbe, v kateri je postrojenje za sušenje. Dopolnitvena dela so se izvajala na obstoječi čistilni napravi, tako da je bilo nadgradnjo potrebno izvesti ob delovanju obstoječe čistilne naprave.

 V sklopu sušenja odpadnega blata je podjetje Riko d.o.o. postavilo kogeneracijsko enoto za proizvodnjo električne energije, kjer se elektrika rabi na čistilni napravi in zmanjšuje njene stroške delovanja. Nadalje se proizvedena toplota iz kogeneracija porablja za sušenje mulja. Sušenje se izvaja po sistemu tračnega sušenja mulja, kjer se blato suši s pomočjo vročega zraka. Zrak se kasneje očisti na kemičnih in bioloških filtrih.

Arhiv objav
Jan Feb Mar Apr Maj Jun
Jul Avg Sep Okt Nov Dec
Jan Feb Mar Apr Maj Jun
Jul Avg Sep Okt Nov Dec
Jan Feb Mar Apr Maj Jun
Jul Avg Sep Okt Nov Dec
Jan Feb Mar Apr Maj Jun
Jul Avg Sep Okt Nov Dec
Jan Feb Mar Apr Maj Jun
Jul Avg Sep Okt Nov Dec
Jan Feb Mar Apr Maj Jun
Jul Avg Sep Okt Nov Dec
Jan Feb Mar Apr Maj Jun
Jul Avg Sep Okt Nov Dec
Jan Feb Mar Apr Maj Jun
Jul Avg Sep Okt Nov Dec
Najbolj brane
Zasledujte nas na:
facebook
twitter
youtube