Riko group
 
Riko
 
Riko hiše
 
Starck with Riko
 
Škrabčeva domačija

Skupina Riko

Riko group

Skupina Riko uokvirja podjetja, blagovne znamke in filozofijo delovanja ter jih krepi s skupnim vrednostnim sistemom. Kreator Skupine Riko in njenih stebrov je Janez Škrabec, slovenski podjetnik, filantrop ter pokrovitelj umetnosti in kulture.


Skupino Riko povezuje

  • podjetje Riko in partnerska podjetja, ki s svojimi storitvami in opremo zagotavljajo tehnološke rešitve na področju industrije, energetike, okoljevarstva, logističnih sistemov in gradbeništva;
  • podjetje Riko hiše, ki uveljavlja ekološko in energijsko varčno bivanje;
  • blagovno znamko Starck with Riko z linijo  prefabriciranih ekoloških hiš Democratic Eco House Starck with Riko;   
  • in Škrabčevo domačijo, kjer Skupina Riko svojo filozofijo celovitega delovanja povezuje v splet kulturnih dogodkov in poslovnih srečanj.
Zasledujte nas na:
facebook
twitter
youtube